همنفس

هر چیزی زمانی دارد...نفس هم که باشی:دیر بیایی...رفته ام...

از این پس تنها ادامه میدهم حتی به در خواست چتر هم پاسخ رد میدهم میخواهم تنهاییم را به رخ ای هوای دو نفره بکشم ..

 

باران نبار نه چتر دارم نه یار ...


+نوشته شده در جمعه 21 مهر 1391 ساعت03:18 ب.ظ توسط نیلوفر | دوستان گلم |


گفت : می خوام یه یادگاری بنویسم تا همیشه برات بمونه ...

گفتم : كجا؟

گفت : رو قلبت ...

گفتم : می تونی؟

گفت : آره زیاد سخت نیست ...

گفتم : بنویس تا برای همیشه بمونه ...

یه خنجر برداشت ...

گفتم : این چیه؟

گفت : هیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس .

ساكت شدم ...

گفتم:بنویس دیگه چرا معطلی ؟

خنجر رو برداشت و با قسوت تیز اون نوشت :

دوستت دارم دیوونه !!!

اون رفته خیلی وقته ... كجا ؟ نمی دونم .

اما هنوز زخم خنجرش یادگاری رو قلبم مونده ...

+نوشته شده در جمعه 21 مهر 1391 ساعت03:14 ب.ظ توسط نیلوفر | دوستان گلم |

چقدر حقیرند مردمانی که " نه جرات دوست داشتن دارند...نه اراده ی دوست نداشتن...نه لیاقت دوست داشته شدن.... و نه متانت دوست داشته نشدن...

با این حال ادعای عشق میکنند!!!(دکتر سریعتی)


+نوشته شده در جمعه 21 مهر 1391 ساعت03:09 ب.ظ توسط نیلوفر | دوستان گلم |

 

گفتمش : آغاز درد عشق چیست ؟
 
گفت : آغازش سراسر بندگی است
گفتمش : پایان آن را هم بگو
گفت : پایانش همه شرمندگی است
گفتمش : درمان دردم را بگو
 
گفت : درمانی ندارد ، بی دواست
گفتمش : یک اندکی تسکین آن
 
گفت : تسکینش همه سوزو فناست
 
 
 

+نوشته شده در جمعه 21 مهر 1391 ساعت02:54 ب.ظ توسط نیلوفر | دوستان گلم |

 

 

عشـق یعنـی هـمون سـلام اول

عـشق یعنـی مـایه قـوت قـلـب

عشق یعنی انفجار احساسات

عشق یعنی کم کردن فاصله ها

عشق یعنی کلید یک رابطه ای محکم

عشق یعنی در موفقیت هم شریک بودن


+نوشته شده در جمعه 21 مهر 1391 ساعت02:53 ب.ظ توسط نیلوفر | دوستان گلم |